top of page

M.R.Y. KILMĖ - JOGOS MEISTRŲ LINIJA

Guru Mai Ram yra mahasidhų, didžiųjų jogos meistrų, tradicijos tęsėja.

Jogos žinojimą per iniciaciją perduoda Mokytojas - Guru - savo mokiniui iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas, ir šis žinių perdavimas vadinamas Guru parampara - "iš vieno kitam". Jis sudaro dvasinio žinojimo nenutrūkstamumą, tęstinumą. 

Guru paramparą gali tęsti tik dorybingumą, savikontrolę pasiekęs ir savirealizaciją pasiekęs asmuo, nes tik toks žmogus neiškraipys ir išsaugos mokymo autentiškumą. 

IMG_2185 2.jpg

Mahasidhai – tai jogos meistrai, pasiekę tobulumą, įgiję antgamtinių gebėjimų, sidhių (skr. siddhi), kurios yra nueito dvasinio jogo kelio ženklas bei nušvitimo požymis. Ši didžiųjų meistrų linija (skr. sampradāya) – tai viena iš seniausių mokymo linijų, kuri dėl griežto atsiskyrimo ir asketizmo tūkstantmečiais išliko iki šių dienų. Ir nors jogos mokymas minimas senovės sanskrito raštuose, tačiau tikrasis jogos išmanymas ir sakrali slaptis iš kartos į kartą yra perduodami tik tiesiogiai iš Guru lūpų jo mokiniams. Nathų, jogos meistrų, tradicijoje tikruoju mokymo šaltiniu yra laikomas Guru. Skiemuo Gu reiškia tamsą ir neišmanymą, o Ru – šviesą, žinojimą ir tą, kuris tamsą pašalina. Tad Varanasyje sutikusi savo Mokytoją – Guru – Mai Ram nusprendė žengti nelengvu asketišku keliu. Po ilgametės praktikos ir askezės Mai Ram buvo perduota aghorų kapalinų nathų tradicijos dvasinė galia bei žinojimas, Guru Avadhūtas Bhūt Bhavan Anil Dev Ramas ir Guru Bhūt Bhavan Narendra Dev Ramas iniciavo ją į mahasidhų aghorų kapalinų nathų mokymo liniją.

Parama-Guru-Narendra-Ram-Guru-Anil-Ram-ir-Mai-Ram-Devi-Varanasis-700x394.png
bottom of page